Hvilke virksomhedstyper findes der?

I denne artikel kan du læse om alle de forskellige virksomhedstyper, som der i Danmark.

I denne artikel kan du se hvilke virksomhedstyper der er. Dette er relevant at vide, når du f.eks. skal opsætte en kreditpolitik eller lave en filtrering inde på Risika platformen.

De typiske selskabsformer i Danmark er:

 • (A/S) Aktieselskab
 • (ApS) Anpartselskab 
 • (I/S) Interessentskab 
 • (ENK.) Enkeltmandsvirksomhed 

Derudover er der mange andre selskabsformer, du kan læse nedenunder. 

Bemærk!: Listen er sorteret i alfabetisk orden, efter forkortelsen på virksomhedstypen.

 • (ABA) Andelsselskab (-forening) begrænset ansvar 
 • (AMT) Amtskommune 
 • (ANS) Andelsselskab (-forening) 
 • (DØD) Dødsbo 
 • (EFO) Erhvervsdrivende fond  
 • (EUO) Enhed under oprettelse i Erhvervsstyrelsen 
 • (EØF) Europæisk Økonomisk Firmagruppe 
 • (FAP) Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab 
 • (FAS) Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties 
 • (FBA) Filial af udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar 
 • (FFO) Frivillig forening 
 • (FIV) Særlig finansiel virksomhed 
 • (FKI) Folkekirkelige Institutioner 
 • (FMA) Forening med begrænset ansvar 
 • (FON) Fonde og andre selvejende institutioner 
 • (FOR) Forening 
 • (GUS) Grønlandsk afdeling af udenlandsk selskab eller virksomhed 
 • (IVS) Iværksætterselskab 
 • (K/S) Kommanditselskab 
 • (KAS) Kommanditaktieselskab/Partnerselskab 
 • (KOM) Primærkommune 
 • (MSS) Medarbejderinvesteringsselskab 
 • (PAR) Partrederi 
 • (PMV)Personligt ejet Mindre Virksomhed 
 • (REG) Region 
 • (SCE) SCE-selskab 
 • (SMA) Selskab med begrænset ansvar 
 • (SOV) Selvstændig offentlig virksomhed 
 • (STA) Statslig administrativ enhed 
 • (UDL) Anden udenlandsk virksomhed 
 • (UOP) Uoplyst virksomhedsform
 • (ØVR) Øvrige virksomhedsformer